# زبان_فرانسه

فهرست نویسندگان و شاعران فرانسوی زبان از آغاز تا سده 21

    Nés au XIIe siècle 1)                Benoît de Sainte-Maure (XIIe siècle) 2)                Blondel de Nesle (fin du XIIe siècle) 3)                Jean Bodel (XIIe siècle–v. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید