# انسان

طرح یک مار

  درخت، سترگ درخت، سایه‌ی آسمان‌ها درهم‌شکننده‌ی مقاومت، شجره‌ی درختان، که در رگه‌های مرمرین، شیره‌های گوار را دنبال می‌کنی. تویی که چنین هزار تویی را می رویانی، که از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید