کنج کوچه au coin de la rue

نیمروز است همه چیز سیاه سیاه
و گاه و بیگاه ناگهان سرخ سرخ
در کنج کوچه ای که دیگر نیست
مرگ می پلکد انگار خانه خودش است
من بی خیال منتظر رنگین کمانم
که دلباخته من است
عشق هر کجایی پنهان است
عشق هر وقتی حاضر است
عشق هر جوری حاضر است
عشق جوانتر از مرگ است
حتی اگر با هم دنیا آمده باشند
در کنج کوچه ای که دیگر نیست
که همین الان رفت
مرگ دنبال شکار است
مانند روسپی
من اما بی خیال منتظر محبوب خودم
و مطمئن که امروز برای مرگ 
حتی یک مشتری هم جور نخواهد شد

/ 1 نظر / 35 بازدید
فریما.س

يك ميليون پيمان براي آزادي عقيده و بيان امروز ایران قربانگاه اندیشه های آزادیخواهانه است. القاعده فرهنگی ایران بر اساس مدارک مستند اقدام به نسل کشی دگراندیشان می کند. طالبان مذهبی ایران همان باند مخوف امنیتی است که قتل های زنجیره ای، قتل بانو زهرا کاظمی، ترور کشیشان مسیحی و رهبران سنی مذهب، زندانی کردن اقلیتهای مذهبی و بسیاری از ترورهای مخفی نخبگان ایران را در پرونده سیاه خود دارد و این در حالی است که همه خشونت و بی عدالتی ها در پوشش مقدسات و به نام قرآن و اسلام صورت می گیرد. امروز همه ما عزم خود را جزم کرده ایم تا بر علیه تمام ظلمها به پا خیزیم و نگذاریم تا اقلیتی متحجر، شعله های آزادی خواهی و عدالت طلبی را در ایرانمان به خاموشی بکشانند. ما امضا کنندگان این بیانیه، حمایت کامل خود را از تمامی آزادیخواهان، دانشجویان، معلمان، زنان، کارگران، اقلیت های قومی و مذهبی، روزنامه نگاران، روشنفكران، وبلاگ نويسان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر، جمعیت های فرهنگی و معنوی و از تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی اعلام می نماییم ... ما از سازمان ملل مي خواهيم كه مسئولین قضایی ایران را وادارد كه دستور آزادی تمام زندانیان عقیدتی و