فهرست نویسندگان و شاعران فرانسوی زبان از آغاز تا سده 21

 

 

Nés au XIIe siècle

1)                Benoît de Sainte-Maure (XIIe siècle)

2)                Blondel de Nesle (fin du XIIe siècle)

3)                Jean Bodel (XIIe siècle–v. 1210)

4)                Jean Renaut (fin du XIIe siècle–début du XIIIe siècle)

5)                Robert de Boron (XIIe siècle–XIIIe siècle)

6)                Eudes de Deuil (v. 1110–1151)

7)                Wace (v. 1115–v. 1180)

8)                Chrétien de Troyes (v. 1135–v. 1183)

9)                Geoffroi de Villehardouin (1148–v. 1213)

10)           Conon de Béthune (v. 1150–1220)

11)           Alexandre de Bernay ou de Paris (v. 1158–????)

12)           Hélinand de Froidmont (v. 1160-v. 1230)

13)           Béroul (v. 1170)

14)           Gace Brulé (v. 1170)

15)           Thomas d'Angleterre (v. 1170)

16)           Marie de France (v. 1175)

17)           Gauthier de Coincy (1178–1236)

 

Nés au XIIIe siècle

18)           Henri d'Andeli (actif vers 1200–v. 1240)

19)           Guillaume de Lorris (v. 1200–v. 1238)

20)           Thibaut de Champagne (1201–1253)

21)           Philippe de Beaumanoir (1210–1265)

22)           Jean de Joinville (v. 1224–v. 1317)

23)           Rutebeuf (v. 1230–v. 1285)

24)           Adenet le Roi (v. 1240–v. 1300)

25)           Adam de la Halle (v. 1250–v. 1285)

26)           Marguerite Porete (v. 1250–1310)

27)           Jean de Meun ou Jean Clopinel ou Chopinel (1250–v. 1305)

28)           Gilles Le Muisit (1272-1353)

29)           Pierre Bersuire (v. 1290 - 1362)

30)           Jean Le Bel (v. 1290–1370)

31)           Colin Muset (fin du XIIIe siècle)

 

Nés au XIVe siècle

32)           Guillaume de Machaut (v. 1300–v. 1377)

33)           Jean de Venette (1307–1368)

34)           Nicole Oresme (1325–1382)

35)           Gaston III de Foix-Béarn (1331-1391)

36)           Jean Froissart (1333–v. 1404)

37)           Jean de Courcy (1340-?)

38)           Eustache Deschamps (v. 1346–v. 1407)

39)           Jean Charlier dit Gerson (1363–1429)

40)           Christine de Pizan ou Christine de Pisan (1364–1430)

41)           Alain Chartier (v. 1385–v. 1435)

42)           Jean Juvénal des Ursins (1388–1473)

43)           Antoine de La Sale (1388–v. 1469)

44)           Enguerrand de Monstrelet (v. 1390–v. 1453)

45)           Jehan Regnier (1392 - 1468)

46)           Charles d'Orléans (1394–1465)

47)           Eustache Marcadé (13??–1440)

48)           Michault Taillevent (v. 1390/1395–entre 1448 et 1458)

49)           Watriquet de Couvin (v. 1300/1330)

 

Nés au XVe siècle

50)           Georges Chastelain (1405–1475)

51)           Jean de Bueil (1406–1477)

52)           Martin Le Franc (v. 1410–1461)

53)           Georges Chastellain (1415–1475)

54)           Arnoul Gréban (v. 1420–v. 1470

55)           Guillaume Alexis (v. 1425–1486)

56)           Olivier de la Marche 1425–1502)

57)           Jeanne Filleul (vers 1426 - vers 1498)

58)           Martial d'Auvergne (v. 1430–1508)

59)           François Villon (v. 1431–après 1463)

60)           Jean Michel (v. 1435–1501)

61)           Jean Molinet (1435–1507)

62)           Philippe de Commynes (1445–1511)

63)           Jacques Lefèvre d'Étaples (1455–1537)

64)           Jean Marot (v. 1450–v. 1526)

65)           Guillaume Dubois dit Crétin (1460–1525)

66)           Octavien de Saint-Gelais (1468–1502)

67)           Guillaume Budé (1468–1540)

68)           Jean Lemaire de Belges (1473–v. 1525)

69)           Pierre Gringore (v. 1475–1538/1539)

70)           Jean Bouchet (1476–v. 1558)

71)           François Rabelais (v. 1483–1553)

72)           Mellin de Saint-Gelais (v. 1491–1558)

73)           Marguerite de Navarre (v. 1492–1549)

74)           Clément Marot (v. 1496–1544)

 

Nés au XVIe siècle

1500-1549

75)           Victor Brodeau (v. 1500–1540)

76)           Guillaume de la Perrière (1503–1565)

77)           Maurice Scève (v. 1505–v. 1562)

78)           Michel de L'Hospital (1505–1573)

79)           Guillaume Guéroult (1507–1569)

80)           Jean Calvin (1509–1564)

81)           Bonaventure Des Périers (v. 1510–v. 1544)

82)           Pierre Viret (1511–1571)

83)           Thomas Sébillet (v. 1512–1589)

84)           Jacques Amyot (1513–1593)

85)           Louis Des Masures (v. 1515–1574)

86)           Guillaume Bouchet (1515–1594)

87)           Jacques Peletier du Mans (1517–1582)

88)           Théodore de Bèze (1519–1605)

89)           Noël du Fail (1520–1591)

90)           Jacques Yver (1520–1570)

91)           Gilles de Gouberville (1521–1578)

92)           Pontus de Thyard ou de Thiard (1521–1605)

93)           Joachim du Bellay (1522–1560)

94)           Pierre de Ronsard (1524–1585)

95)           François Hotman (1524–1590)

96)           Louise Labé (v. 1526–v. 1565)

97)           Rémy Belleau (1528–1577)

98)           Étienne Pasquier (1529–1615)

99)           Étienne de La Boétie (1530–1563)

100)      Claude Fauchet (1530–1602)

101)      Jean Bodin (1530–1596)

102)      Henri Estienne (1531–1598)

103)      Jean Antoine de Baïf (1532–1589)

104)      Étienne Jodelle (1532–1573)

105)      Michel Eyquem, seigneur de Montaigne (1533–1592)

106)      Jean de La Taille (v. 1533/1540–v. 1617)

107)      Jean Passerat (1534–1602)

108)      Nicolas Rapin (1535–1608)

109)      Jean Vauquelin de La Fresnaye (1536–1606)

110)      Scévole de Sainte-Marthe (1536–1623)

111)      Bénigne Poissenot (1537/1538–1587)

112)      Jacques Grévin (1538–1570)

113)      Olivier de Serres (1539–1619)

114)      Pierre Pithou (1539–1596)

115)      Pierre de Bourdeille, dit Brantôme (1540–1614)

116)      Pierre de Larivey (1540–1619)

117)      Florent Chrestien (1540–1596)

118)      Pierre Charron (1541–1603)

119)      Guillaume du Bartas (1544–1590)

120)      Jean Papire Masson (1544–1611)

121)      Robert Garnier (1545–1590)

122)      Philippe Desportes (1546–1606)

123)      Pierre de L'Estoile (1546–1611)

124)      Jean de La Ceppède (1548–1623)

125)      Étienne Tabourot des Accords (1549–1590)

/ 0 نظر / 89 بازدید