کشیدن نقاشی یک پرنده pour faire le portrait d'un oiseau


 اول قفسی بکشید
با دری باز
و بعد برای پرنده
چیز زیبایی بکشید
چیزی قشنگ
ساده
قابل استفاده
بعد
بوم نقاشی خود را
در درختستانی
 یا جنگلی
 به درختی بزنید
 پشت آن درخت پنهان شوید
حرفی نزنید
تکانی نخورید
گاهی پرنده زود می رسد
گاهی وقتها هم شاید سال های سال طول بکشد
تا تصمیم بگیرد
خسته نشوید
صبر کنید
اگر لازم شد سال های سال صبر کنید
تند یا آهسته آمدن پرنده
هیچ تاثیری
در خوب بودن نقاشی تان ندارد
وقتی پرنده آمد
اگر آمد
عمیق سکوت کنید
 صبر کنید تا پرنده
توی قفس برود
وقتی رفت
در را با قلم مو آهسته ببندید
و میله ها را یکی یکی پاک کنید
مواظب باشید به پرهای پرنده نخورد
بعد یک درخت نقاشی کنید
و زیباترین شاخه هایش را برای پرنده انتخاب کنید
بعد
سبز برگ ها
طراوت باد
ذرات آفتاب را نقاشی کنید
و صدای جانوران را
در گرمای تابستان
بعد صبر کنید تا پرنده بخواهد
آواز بخواند
اگر پرنده آواز نخواند
نشانه خوبی نیست
نشانه آن است که نقاشی تان بد است
اما اگر آواز خواند نشانه خوبی است
نشانه آن که وقت امضاست
پس خیلی نرم یکی از پرهای پرنده را بیرون بکشید
و در گوشه ای از نقاشی
نام خود را بنویسید

 

 

Pour faire le portrait d'un oiseau

Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger ...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau
n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été
et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter
Si l'oiseau ne chante pas
c'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s'il chante c'est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.

 

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید