فهرست نویسندگان و شاعران فرانسوی زبان از آغاز تا سده 21

    Nés au XIIe siècle 1)                Benoît de Sainte-Maure (XIIe siècle) 2)                Blondel de Nesle (fin du XIIe siècle) 3)                Jean Bodel (XIIe siècle–v. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید
آذر 92
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 88
1 پست
آبان 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
1 پست